Vergoeding kunstgebit

Hoe gaan de betalingen?

Onze tandprothesticus/Tandarts hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract. Wij faktureren rechtstreeks bij de factoringsmaatschappij Infomedics tegenwoordig Famed/Infomedics. U krijgt de faktuur van de evt. eigen bijdrage via deze maatschappij. De rest wordt verhaald bij uw zorgverzekeraar. U hoeft zelf geen fakturen in te dienen bij de zorgverzekeraar. Laat u altijd goed informeren bij een van onze gespecialiseerde medewerkers. Ook bij vragen over het eigen risico kunt u bij ons terecht.

Vergoeding Rebasing en of reparatie bestaand kunstgebit

U krijgt 90% vergoed uit de basisverzekering voor het opvullen (rebasing) of reparatie aan uw kunstgebit. Het kan zijn dat u vanuit de aanvullende verzekering de eigen bijdrage volledig of gedeeltelijk vergoed krijgt. Dit kunt u altijd nakijken op uw polis of via uw zorgverzekeraar.

Vergoeding volledige gebitsprothese

Voor een nieuwe boven en of onder kunstgebit krijgt u 75% vergoed uit de basisverzekering. Ook hier geldt weer voor dat de vergoeding van de eigen bijdrage uit de aanvullende verzekering kan plaats vinden.

Vergoeding klikgebit/implantaatprothese

Bij een implantaatprothese is de eigen bijdrage wettelijk bepaald. De eigen bijdrage van een implantaatprothese in de onderkaak met een normale bovenprothese is 17%. Voor een implantaatprothese alléén in de onderkaak geldt een eigen bijdrage van 10%. Voor een klikgebit alléén in de bovenkaak geldt een eigen bijdrage van 8%. Alle zorgverzekeraars hanteren deze tarieven. Het kan ook een 100% vergoeding zijn. Dit ligt aan uw aanvullende verzekering. Als de Tandarts/implantoloog kiest voor een implantaatgedragen prothese wordt er altijd een aanvraag/verzoek gedaan bij de zorgverzekeraar.